Václav Strýhal
Partner

Vaclav Stryhal LinkeIn vcard-icon3 skype_32px

Zakládající partner VGD Corporate Finance odpovědný za aktivity společnosti ve střední Evropě. Působí více než 15 let v řídících pozicích investičního a komerčního bankovnictví. Před založením společnosti byl 10 let ředitelem Global Securities Services a současně prokuristou rakouské banky Bank Austria Creditanstalt, následně HVB Bank (UniCredit). Za jeho řízení se banka stala druhým největším poskytovatelem služeb pro zahraniční i domácí finanční instituce v ČR. Následně byl odpovědný také za oblasti přímého bankovnictví a pobočkovou síť banky.

Václav se podílel na řadě českých i mezinárodních investičních projektů a transakcí v oblastech energetiky, elektrotechniky, logistiky, médií, IT, chemie, stavebnictví a recyklace.

Václav je dlouholetým členem rozkladové komise České národní banky. Absolvoval Obchodně – podnikatelskou fakultu Slezské univerzity v Karviné, titul MBA získal na prestižní The Nottingham Trent University.

Filip Otruba
Partner

LinkedIn Filip Otruba vcard-icon3 skype_32px

Filip Otruba je od roku 2012 partnerem VGD Corporate Finance a výkonným ředitelem oddělení Corporate Finance. Je zodpovědný za equity tým s hlavním zaměřením na domácí a mezinárodní fúze, akvizice a další equity produkty.

Filip do společnosti vkládá svou 22-ti letou praxi z investičního bankovnictví, ve kterém působil od roku 1995 v Živnobance, CA IB a UniCredit Investment Bank jako předseda představenstva. Pracoval také na mnoha úspěšně uzavřených transakcích, včetně divestice společnosti SAFINA, akvizice společností České Radiokomunikace (v zastoupení Deutsche bank Special Situations Group), Brněnské veletrhy a výstavy (Messe Dusseldorf), polských elektráren Skawina/ELCHO  (ČEZ), divestice internetového portálu Atlas.cz, IT systémového integrátora Infinity, IPO developera ECM a mnoha desítek dalších firem.

Filip vystudoval ČVUT FEL (obor Ekonomika energetiky) a získal postgraduál na IFP (Francouzský ropný institut v Paříži). Hovoří plynně anglicky, francouzsky a španělsky.

Filip Otruba

Petr Beránek
Director Project Finance

social-linkedin@2x vcard-icon3 skype_32px

Petr Beránek je ředitel oddělení Project Finance zodpovědný za tým se zaměřením na domácí transakce projektového a akvizičního financování i ostatních duhových produktů. Je členem týmu VGD Corporate Finance od roku 2008, kdy do společnosti přinesl více než 14 let zkušeností z korporátního bankovnictví a finančních trhů.

Petr pracoval na mnoha úspěšných transakcích, včetně emise dluhopisů společnosti ČEZ, a.s. (Euromoney 1995:  „Emerging Market Bond Deal of the Year“), prvního emisního programu krátkodobých podnikových dluhopisů na trhu (pro společnost Transfinance), financování PPP projektů (správa a údržba veřejného osvětlení v Praze pro společnost Eltodo-Citelum, správě energetických služeb v nemocnici Praha-Motol pro konsorcium ECM a ABB) a projektů v energetice (akvizice a rekonstrukce portfolia MVE pro společnost Energo Pro, akvizice portfolia lokálních distribučních soustav pro společnost Lumen Distribuční soustavy).

Petr vystudoval ČVUT v oboru Ekonomika a řízení energetiky, následně absolvoval řadu specializovaných kurzů v Čechách, Velké Británii, Itálii, a Belgii. Hovoří plynně anglicky a pasivně francouzsky a rusky.

Michal Černý
Director Corporate Finance

Michal Cerny LinkedIn vcard-icon3 skype_32px

Michal Černý je seniorní projektový manažer v týmu projektového financování. Na této pozici působí ve společnosti VGD Corporate Finance od poloviny roku 2010 a během této doby realizoval mnoho úspěšných transakcí.

Mezi Michalovy nejvýznamnější transakce patří zajištění financování logistických parků v hodnotě přes 57 mil. EUR pro skupinu D+D, projektové financování výstavby rezidenčního bydlení v hodnotě 323 mil. CZK pro tureckou investiční skupinu F&S Invest a v neposlední řadě úspěšný prodej fotovoltaické elektrárny o výkonu 5MW.

Michal má šestiletou praxi v řízení financí v podnikové sféře, kde působil jako finanční ředitel logistické společnosti s obratem přes 40 mil. EUR, kde vedle každodenní činnosti realizoval také řadu významných projektů, mezi které patřila implementace finančního řešení od Oracle, zavedení IFRS výkaznictví, reportingu a controllingu.

Michal vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Hovoří plynně anglicky a ve volném čase se věnuje rodině a sportu, především rychlostní kanoistice.

Jan Stránský
Director Corporate Finance

Jan Stránský vcard-icon3 skype_32px

Jan Stránský působí ve VGD Corporate Finance na pozici poradce Corporate Finance od roku 2011. Je zodpovědný za kompletní realizaci českých i mezinárodních transakcí v oblasti akvizic, fúzí a dalších equity produktů.

Před působením v naší společnosti pracoval Jan tři roky v oddělení auditu a oceňování majetku skupiny VGD – předního evropského podnikového poradce. Kromě spolupráce při auditech významných českých i mezinárodních společností se Jan podílel také na přípravě oceňování společností a jejich aktiv, a dále kancelářských a průmyslových nemovitostí – a to pro zákonné, bankovní i individuální potřeby klientů.

Jan vystudoval Technickou univerzitu v Liberci, katedru podnikové ekonomiky a absolvoval dvouletý kurz oceňování podniků a nemovitostí na Vysoké škole ekonomické v Praze. Hovoří anglicky a částečně německy.

Michal Kozelka
Senior Project Manager

Jan Stránský vcard-icon3 skype_32px

Michal Kozelka působí ve VGD Corporate Finance na pozici Senior Poradce Corporate Finance od roku 2012 a je odpovědný za hladký proces transakcí fúzí a akvizic. Michal má sedm let zkušeností v oboru finančních investic a šest let praxe v rámci poradenství a finančního modelování.

Před působením v naší společnosti Michal pracoval pro poradenskou společnost Quinary Capital Partners, kde se věnoval převážně finančnímu modelování a dále jako Investiční analytik v 3TS Capital Partners, předního investičního private equity fondu v regionu střední a východní Evropy spravující fondy v hodnotě 150 mil. EUR. Svou profesní kariéru započal u Milestone Partners, lokálního  venture kapitálového investora, kde byl odpovědný za investiční analýzu startupových i dalších investičních projektů.

Michal absolvoval studium na Ekonomické univerzitě v Bratislavě. V roce 2008 absolvoval EVCA kurz pro investiční profesionály. Hovoří plynně anglicky.

Vojtěch Krusberský
Analyst Corporate Finance

Krusbersky LinkedIn vcard-icon3 skype_32px

Vojtěch Krusberský působí ve VGD Corporate Finance na pozici analytik Corporate Finance od roku 2014. Je zodpovědný za průzkum trhu, analýzu podniku, finanční modelování, plánování a indikativní ocenění společnosti.

Před působením v naší společnosti Michal pracoval jako finanční analytik v Aakon Capital, předním private equity fondu se správou 100 mil. EUR, kde se kromě jiného podílel na analýzách akciového trhu, práci s terminálem Bloomberg, analýzách trhu pro společnost LEO Express a na finančních modelech trhu pro množství startupových projektů a další investiční společnosti.

Vojtěch dokončuje studium na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze. Hovoří anglicky a částečně španělsky. Ve svém volném času se věnuje sportu, především jeho oblíbenému triatlonu.

Martina Janoušková
Analyst Project Finance

Martina Janoušková působí ve VGD Corporate Finance na pozici Analytik od roku 2017. Je zodpovědná za řešení finanční analýzy v rámci projektového financování, sběr a přípravu podkladových materiálů pro tvorbu finančních modelů, průzkum trhu a přípravu materiálů k tvorbě výstupních zpráv.

Za dobu svého působení se Martina podílela mimo jiné na projektu ocenění největší realitní agentury v ČR a prodeji nemovitostí pro společnost specializující se na výrobu součástek v automobilovém průmyslu.

Janoušková je absolventkou Vysoké školy ekonomické v oblasti účetnictví a finančního řízení podniku a magisterského programu dánské univerzity International Business Economics v Aalborg. V rámci studia absolvovala pracovní stáže v Londýně a Kalifornii, které jí pomohly k získání jak praktických, tak i osobních zkušeností. Martina hovoří plynule anglicky a pasivně rusky, ve svém volném čase se rána věnuje cestování a kultuře.

Tereza Bartoňová
Analyst Corporate Finance

Tereza Bartoňová je finanční analytička VGD Corporate Finance od roku 2017. Věnuje se sběru a zpracování informačních podkladů, průzkumu trhu, finanční analýze a modelování, plánování a indikativnímu oceňování společností.

Při studiu působila Tereza v bankovním prostředí jako člen Facility and Asset Management týmu v rámci ČSOB. Tereza absolvovala stáž v neziskové organizaci Transparency International ČR v týmu analytiky, kde se věnovala především na daňové problematice.

Tereza dokončuje studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, fakultě Financí a účetnictví. Ve svém volném času se věnuje sportu a četbě.