Naše služby a řešení

Chcete prodat nebo koupit firmu? Hledáte spolehlivého partnera, který Vám pomůže akvizici provést od začátku do úspěšného konce? Hladce Vás provedeme celým procesem nákupu či prodeje firmy. Využijte naše dlouholeté transakční zkušenosti, kontakty a odborné zázemí. Vaši akvizici nebo prodej zajistíme od začátku do konce. 

Prodej a nákup společností

Prodej nebo akvizice podniku je pro většinu klientů mimořádná a zásadní událost.

Způsob našeho přístupu k takové významné transakci Vám přinese jistotu hladkého procesu a významně ovlivní pro vás zásadní parametry jako je výsledná transakční cena a čas. Rádi budeme Vaším partnerem při těchto transakcích, při kterých využijeme naše dlouholeté transakční zkušenosti, kontakty a odborné zázemí. Vaši akvizici nebo prodej zajistíme od začátku do konce.

PRODEJ

 • Prodej podniku nebo jeho části
 • Přivedení strategického nebo finančního investora
 • Management Buyout (MBO)
 • Společný podnik (Joint Venture)

AKVIZICE

 • Akvizice podniku
 • Vyhledání akvizičních příležitostí v ČR, CEE i globálně
 • Diskrétní prověření možnosti akvizice
Strukturované financování

Vyjednávání a získání opravdu výhodného financování je práce na plný úvazek. Jako Váš partner se postaráme o vše potřebné a ušetříme Vám tím čas, který budete moci věnovat Vašemu podnikání.

Vytvoříme konkurenční prostředí mezi poskytovateli financování a získáme díky němu pro Vás ty nejlepší podmínky. Díky našim zkušenostem se zaměříme na podstatné parametry financování a ohlídáme kritické detaily na cestě k úspěšné transakci.

TYPY FINANCOVÁNÍ

 • Projektové financování
 • Financování nemovitostí
 • Akviziční financování
 • Komplexní refinancování a rekapitalizace
Consulting a podpora

Rozvoj společnosti, v dnešním rychle se měnícím konkurenčním prostředí, je velmi často závislý na vhodné volbě projektů, které je třeba správně načasovat, řídit, směrovat, aplikovat a vyhodnotit.

Víme, že každý takový projekt je časově a finanční náročný. Spoluprací s námi ušetříte čas, personální, provozní a administrativní náklady a získáte potřebnou odbornost, nadhled a orientace.

PŘÍKLADY PRODUKTŮ

 • Projektové řízení
 • Tvorba business plánu
 • Příprava Studie proveditelnosti (Feasibility study)
 • Valuace podniků a aktiv
 • Ratingové poradenství

Jak dosáhnout řešení, když mají strany protichůdné zájmy?

V každé transakci je důležité zohlednit specifické zájmy klienta. Na začátku procesu je třeba předem pečlivě nastavit cíle transakce, její časování, míru diskrétnosti, souslednost kroků vůči partnerům klienta (zákazníci, management, zaměstnanci, banky atd.). Transakci je třeba nastavit správně, protože bývá neopakovatelná, chyby lze těžko napravovat a v sázce jsou významné hodnoty.

Správná implementace musí navazovat na dobrou počáteční analýzu a nastavení. Všichni „účastníci transakce“ mají své zájmy, které je nutné sladit do podoby, jež přinese našemu klientovi nejlepší možný výsledek.

Naše řešení vychází z filozofie postupného nasazování zdrojů (jak našich, tak klienta) v závislosti na stupni rozvoje transakce. V důsledku toho se klient může včas rozhodnout, zda a jakým způsobem postoupit do další fáze transakce. Tím je zajištěno smysluplné využití zdrojů a optimalizace nákladů klienta.

Jediný integrovaný portál pro řízení komplexních transakcí

Během transakce působíme jako „pravá ruka“ klienta. Ko-ordinujeme transakci, zastřešujeme všechny ostatní poradce, řídíme tok informací, vyjednáváme dílčí parametry transakce – vše na základě dohody s klientem a v rozsahu našeho mandátu. Cílem je, aby se klient mohl věnovat svému podnikání a v rámci transakce se zaměřil zejména na její klíčová rozhodnutí.

Výhody pro naše klienty

 • Využití transakčních zkušeností
 • Strukturované transakce s jasnými milníky a výstupy
 • Síť VGD s rozsáhlou klientelou a potenciálními investory
 • Znalost finanční komunity
 • Úspora lidských zdrojů a času
 • Jediný komunikační kanál
 • Zastřešení ostatních poradců
 • “Nárazník” pro vyjednávání
 • Případná asistence při zajištění nabídek financování jako podpůrný nástroj pro prodej