Sale and leaseback industriálních nemovitostí

Společnost VGD Corporate Finance byla exklusivním finančním poradcem a partnerem při zajištění prodeje a zpětného pronájmu industriálních nemovitostí o rozloze cca 33 tis. m2 v Bakově nad Jizerou pro společnost EMERGE, a.s. Hodnota transakce činila přibližně 150 mil. CZK. Kupujícím byl investiční fond ze skupiny WMS.

Spolumajitel a zároveň jednatel společnosti EMERGE, a.s. Filip Takáč k transakci řekl: „Transakce nám pomůže v dalším rozvoji naší skupiny. Ve Fondu jsme získali strategického partnera, který pro nás bude nemovitosti držet a spravovat na základě dlouholetého kontraktu a zároveň jsme získali prostředky pro další růst a technologický upgrade společnosti“.

Manažer transakce za VGD CF Michal Černý uvedl: „Strukturovaným procesem a formou výběrového řízení se nám podařilo i u déle užívaných průmyslových nemovitostí dosáhnout pro klienta velice zajímavého yieldu v kombinaci s nájemními podmínkami“.

Transakce zahrnovala dva výrobní areály o celkové pozemkové ploše 33 tis. m2 a výrobní prostory okolo 13 tis. m2 v katastrálním území Bakov nad Jizerou. V rámci transakce došlo k prodeji uvedených nemovitostí a současnému uzavření dlouholeté nájemní smlouvy s původním majitelem jako nájemníkem.

Společnost EMERGE, a.s. byla založena v roce 1991 v Bakově nad Jizerou. Její hlavní činností je produkce technologických výrobků zejména pro segment automotive a poskytování služeb v oblasti logistiky. Nejvýznamnějším zákazníkem je ŠKODA AUTO a.s. Společnost dosáhla v roce 2017 tržby přibližně 1,3 mld. CZK a zaměstnává více jak 50% osob s tělesným postižením, což plní jak sociální úlohu, tak poskytuje i velký benefit pro její klienty.

Společnost WMS Investiční společnost a.s. koupila areály do svého nemovitostního fondu REALITA. Tento fond působí na českém trhu od roku 2009 a investuje svěřené prostředky do nemovitostí založených na příjmech z pronájmu a provozu. Výkonnost fondu od založení je 50,95%.

Transakce byla úspěšně dovršena na konci roku 2017.