Václav Strýhal
Partner

Vaclav Stryhal LinkeIn vcard-icon3 skype_32px

Zakládající partner VGD Corporate Finance odpovědný za aktivity společnosti ve střední Evropě. Působí více než 15 let v řídících pozicích investičního a komerčního bankovnictví. Před založením společnosti byl 10 let ředitelem Global Securities Services a současně prokuristou rakouské banky Bank Austria Creditanstalt, následně HVB Bank (UniCredit). Za jeho řízení se banka stala druhým největším poskytovatelem služeb pro zahraniční i domácí finanční instituce v ČR. Následně byl odpovědný také za oblasti přímého bankovnictví a pobočkovou síť banky.

Václav se podílel na řadě českých i mezinárodních investičních projektů a transakcí v oblastech energetiky, elektrotechniky, logistiky, médií, IT, chemie, stavebnictví a recyklace.

Václav je dlouholetým členem rozkladové komise České národní banky. Absolvoval Obchodně – podnikatelskou fakultu Slezské univerzity v Karviné, titul MBA získal na prestižní The Nottingham Trent University.

Filip Otruba
Partner

LinkedIn Filip Otruba vcard-icon3 skype_32px

Filip Otruba je od roku 2012 partnerem VGD Corporate Finance a výkonným ředitelem oddělení Corporate Finance. Je zodpovědný za equity tým s hlavním zaměřením na domácí a mezinárodní fúze, akvizice a další equity produkty.

Filip do společnosti vkládá svou 22-ti letou praxi z investičního bankovnictví, ve kterém působil od roku 1995 v Živnobance, CA IB a UniCredit Investment Bank jako předseda představenstva. Pracoval také na mnoha úspěšně uzavřených transakcích, včetně divestice společnosti SAFINA, akvizice společností České Radiokomunikace (v zastoupení Deutsche bank Special Situations Group), Brněnské veletrhy a výstavy (Messe Dusseldorf), polských elektráren Skawina/ELCHO  (ČEZ), divestice internetového portálu Atlas.cz, IT systémového integrátora Infinity, IPO developera ECM a mnoha desítek dalších firem.

Filip vystudoval ČVUT FEL (obor Ekonomika energetiky) a získal postgraduál na IFP (Francouzský ropný institut v Paříži). Hovoří plynně anglicky, francouzsky a španělsky.

Filip Otruba

Petr Beránek
Director Project Finance

social-linkedin@2x vcard-icon3 skype_32px

Petr Beránek je ředitel oddělení Project Finance zodpovědný za tým se zaměřením na domácí transakce projektového a akvizičního financování i ostatních duhových produktů. Je členem týmu VGD Corporate Finance od roku 2008, kdy do společnosti přinesl více než 14 let zkušeností z korporátního bankovnictví a finančních trhů.

Petr pracoval na mnoha úspěšných transakcích, včetně emise dluhopisů společnosti ČEZ, a.s. (Euromoney 1995:  „Emerging Market Bond Deal of the Year“), prvního emisního programu krátkodobých podnikových dluhopisů na trhu (pro společnost Transfinance), financování PPP projektů (správa a údržba veřejného osvětlení v Praze pro společnost Eltodo-Citelum, správě energetických služeb v nemocnici Praha-Motol pro konsorcium ECM a ABB) a projektů v energetice (akvizice a rekonstrukce portfolia MVE pro společnost Energo Pro, akvizice portfolia lokálních distribučních soustav pro společnost Lumen Distribuční soustavy).

Petr vystudoval ČVUT v oboru Ekonomika a řízení energetiky, následně absolvoval řadu specializovaných kurzů v Čechách, Velké Británii, Itálii, a Belgii. Hovoří plynně anglicky a pasivně francouzsky a rusky.

Michal Černý
Director Corporate Finance

Michal Cerny LinkedIn vcard-icon3 skype_32px

Michal Černý je ředitelem jednoho z oddělení corporate finance. Na této pozici působí ve společnosti VGD CF od poloviny roku 2010 a během této doby realizoval mnoho úspěšných transakcí.

Mezi nejvýznamnější patří zajištění financování logistických parků  v   hodnotě  přes   EUR  57  mil. pro skupinu D+D, projektového financování výstavby rezidenčního bydlení v hodnotě CZK 323 mil. pro tureckou investiční skupinu F&S Invest, sales and leasback průmyslových nemovitostí v hodnotě CZK 238 mil., úspěšného prodeje fotovoltaické elektrárny o výkonu 5MW a další.

Michal má dále 6-letou praxi z řízení financí v podnikové sféře, kde působil jako finanční ředitel logistické společnosti s obratem přes EUR 40 mil., kde vedle každodenní činnosti realizoval řadu významných projektů, mezi které patřila implementace finančního systému od Oracle, zavedení IFRS výkaznictví, reportingu a controllingu.

Michal vystudoval Vysokou školu ekonomickou Praha. Hovoří plynně anglicky a ve volném čase se věnuje rodině, rychlostní kanoistice a sportu obecně.

Jan Stránský
Director Corporate Finance

Jan Stránský vcard-icon3 skype_32px

Jan Stránský působí ve VGD CF na pozici ředitele Corporate Finance od roku 2011. Je zodpovědný za kompletní realizaci českých a mezinárod-ních transakcí v oblasti akvizic a fúzí i další equity produkty.

Před působením v naší společnosti pracoval Jan tři roky v oddělení auditu a oceňování majetku skupiny VGD – předního evropského podnikového poradce. Kromě spolupráce při auditech významných českých i mezinárodních společností se Jan podílel také na přípravě ocenění společností a jejích aktiv, stejně jako kancelářských a průmyslových nemovitostí, a to pro zákonné, bankovní i individuální potřeby klientů.

Jan Stránský vystudoval Technickou univerzitu v Liberci, katedru podnikové ekonomiky a absolvoval dvouletý kurz oceňování podniků a nemovitostí na Vysoké škole ekonomické v Praze. Hovoří anglicky a částečně německy.

Michal Kozelka
Senior Project Manager

Jan Stránský vcard-icon3 skype_32px

Michal Kozelka působí ve VGD Corporate Finance na pozici Senior Poradce Corporate Finance od roku 2012 a je odpovědný za hladký proces transakcí fúzí a akvizic. Michal má sedm let zkušeností v oboru finančních investic a šest let praxe v rámci poradenství a finančního modelování.

Před působením v naší společnosti Michal pracoval pro poradenskou společnost Quinary Capital Partners, kde se věnoval převážně finančnímu modelování a dále jako Investiční analytik v 3TS Capital Partners, předního investičního private equity fondu v regionu střední a východní Evropy spravující fondy v hodnotě 150 mil. EUR. Svou profesní kariéru započal u Milestone Partners, lokálního  venture kapitálového investora, kde byl odpovědný za investiční analýzu startupových i dalších investičních projektů.

Michal absolvoval studium na Ekonomické univerzitě v Bratislavě. V roce 2008 absolvoval EVCA kurz pro investiční profesionály. Hovoří plynně anglicky.

Marek Leja
Analyst Corporate Finance

Krusbersky LinkedIn vcard-icon3 skype_32px

Marek Leja působí ve VGD Corporate Finance na pozici Analytik Corporate Finance od roku 2018. Je zodpovědný za průzkum trhu, analýzu podniku, finanční modelování, plánování a indikativní ocenění společnosti.

Před působením v naší společnosti Marek pracoval jako odborný asistent znalce ve společnosti BDO Appraisal services, kde zpracovával finanční analýzy společností, valuace společností a znalecké posudky.

Marek je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Hovoří anglicky. Ve svém volném čase se věnuje sportu, především cyklistice a lyžování.

Martina Janoušková
Analyst Project Finance

Krusbersky LinkedIn vcard-icon3 skype_32px

Martina Janoušková působí ve VGD Corporate Finance na pozici Analytik od roku 2017. Je zodpovědná za řešení finanční analýzy v rámci projektového financování, sběr a přípravu podkladových materiálů pro tvorbu finančních modelů, průzkum trhu a přípravu materiálů k tvorbě výstupních zpráv.

Za dobu svého působení se Martina podílela mimo jiné na projektu ocenění největší realitní agentury v ČR a prodeji nemovitostí pro společnost specializující se na výrobu součástek v automobilovém průmyslu.

Janoušková je absolventkou Vysoké školy ekonomické v oblasti účetnictví a finančního řízení podniku a magisterského programu dánské univerzity International Business Economics v Aalborg. V rámci studia absolvovala pracovní stáže v Londýně a Kalifornii, které jí pomohly k získání jak praktických, tak i osobních zkušeností. Martina hovoří plynule anglicky a pasivně rusky, ve svém volném čase se rána věnuje cestování a kultuře.

Jakub Strýhal
Analyst Project Finance

Krusbersky LinkedIn vcard-icon3 

Jakub Strýhal působí ve VGD CF na pozici Analytik od roku 2018. Je zodpovědný za řešení finanční analýzy v rámci projektového financováním, sběr a přípravu podkladových materiálů pro tvorbu finančních modelů, průzkum trhu a přípravu materiálů k tvorbě výstupních zpráv.

Jakub současně s prací studuje na provozně-ekonomické fakultě ČZU. Hovoří plynule anglicky a také německy. Ve svém volném čase se pak věnuje především hudbě, golfu, či četbě.