Audit, daně, účetnictví, podnikové a transakční poradenství

VGD je předním evropským poskytovatelem komplexních služeb v oblastech auditu, daní, účetnictví, mezd, podnikového a transakčního poradenství. V současnosti pracuje pro klienty v ČR více než 200 zaměstnanců v kancelářích v Praze, Liberci a Olomouci.

Poskytované služby

Audit

V rámci ověřování účetní závěrky se zaměřujeme na identifikaci možných rizik v interních kontrolních procesech vaší firmy a na hledání skrytých rezerv. Audit je tak pro nás příležitostí poznat Vaši společnost. Naše zkušenosti z jiných firem podobného zaměření nám umožňují odhalit skryté problémy a upozornit na možné nedostatky. Společně pak můžeme najít vyhovující řešení.

Daně

Obraťte se na náš daňový poradenský servis – využíváme svých dlouholetých zkušeností i kontaktů s kolegy v Čechách i v zahraničí. Díky tomu vám můžeme poskytnout služby nejvyšší kvality. Bez ohledu na to, zda je naším klientem nadnárodní společnost nebo jednotlivec, vždy se u nás setká s profesionalitou a loajálností.

Účetnictví

Poskytujeme službu externího vedení účetnictví – ověřený a cenově dostupný servis pro firmy různé velikosti a typologie. Rozvoj internetu podstatně zjednodušuje výměnu dat mezi VGD a klientem prostřednictvím programu iVGD – účetnictví on line. Již nám nemusíte nosit doklady, stačí je naskenovat nebo zadat na dálku přímo do našeho systému.

Payroll

Payroll je nedílnou součástí skupiny VGD a působí při všech našich kancelářích. Mezi naše klienty patří mnohé velké společnosti z oblasti energetiky, průmyslu i služeb. Každý měsíc pro ně zpracováváme několik tisíc výplatních pásek a staráme se o všechny související formality. To našim klientům umožňuje soustředit se plně na své podnikání.

Oceňování

Zajišťujeme ocenění podniků, nehmotných, nemovitých i movitých složek majetku. Umíme ocenit podnik, nemovitosti, pohledávky i další druhy majetků, ušlý zisk či práva a povinnosti vyplývající ze smluv. Výsledkem oceňovacího procesu je nezávisle stanovená, obhajitelná hodnota majetku pro účely, které klient potřebuje.

Právo

Klientům pomáháme při zakládání společností, změnách základního kapitálu, orgánů a jiných skutečností, či převody a rušení obchodních společností, zajistíme obchodně-právní smlouvy a vztahy.